• Naast watergewenning wordt ernaar gestreefd om de kinderen de basisbeginselen van schoolslag en crawl aan te leren.
  • De zwemles wordt gekoppeld aan algemeen lichaamsbesef en er wordt getracht dit alles op een attractieve wijze bij te brengen.
  • De club voorziet een begeleider voor twee kinderen en heeft verschillende hulpmiddelen ter beschikking.
  • Regelmatig geschiedt er overleg tussen de ouders en begeleiders van de kinderen waarbij naast de evolutie van het kind een eventuele doorstroming naar andere groepen van de zwemschool kan besproken worden.

 

Onze G-zwemwerking wordt ondersteund door Sport.Vlaanderen: