Onze werkingsprincipes:

  • Toegankelijk voor de leeftijd vanaf 6 jaar, maar ouder kan uiteraard ook.

  • We hebben een aanbod voor personen met een mentale en motorische beperking, maar we staan zeker ook open voor andere doelgroepen.  Waar mogelijk proberen we onze zwemmers te laten aansluiten bij de gewone zwemschool en voorzien we extra ondersteuning indien nodig.

  • Instappen is op elk moment mogelijk. Men wordt wel steeds lid tot 1 juni of tot 31 december. Aanmelden gebeurt op het volgende mailadres: gzwemmen at leuvenaquatics.be

  • De eerste zwembeurt is een "vrije kennismaking". Je kind wordt individueel getest door een ervaren lesgever om zo de mogelijkheden van het kind even af te toetsen zodat we daarna kunnen bespreken wat we jullie kunnen aanbieden van G-zwemles.

  • De zwemmers worden onderverdeeld in drie groepen: de jong-volwassenen, de gevorderden en de groep van de watergewenning/beginnende zwemmers. De indeling van de groepen gebeurt door de coördinator in overleg met de ouders en het kind. De eindbeslissing ligt bij de coördinator. De zwemclub voorziet gemiddeld een begeleider per twee kinderen.

  • Regelmatig geschiedt er overleg tussen de ouders en begeleiders van de kinderen waarbij naast de evolutie van het kind een eventuele doorstroming naar andere groepen van de zwemclub kan besproken worden.

  • De lesgeversgroep bestaat hoofdzakelijk uit lesgevers met een BLOSO-initiator diploma of andere pedagogische diploma's, of gewezen zwemmers.  Het lesgeversteam binnen de G-afdeling is vooral gemotiveerd en geëngageerd om met deze specifieke doelgroep te werken. Ze worden hier in bijgestaan en opgevolgd door de coördinatoren van het G-zwemmen.

  • De lesgevers hebben als hoofddoel de kinderen een fijn zwemmoment te geven zoals watergewenning maar ook het aanleren van  veiligheid in het water, het aanleren van zwemslagen ( vnl. basisbeginselen van schoolslag en crawl), conditie opbouwen, etc. Gedurende de les wordt er gebruik gemaakt van verschillende materialen zoals zwemvliezen, hoepels, buizen, matten, etc. Wie wil kan voor een G-zwembrevet gaan of deelnemen aan een zwemwedstrijd.

  • Als G-club proberen we deel te nemen aan recreatieve zwemwedstrijden van het Paranteecriterium, de Leuvense interclub zwemwedstrijd of de eigen Sinterklaaswedstrijd van Leuven Aquatics.

  • Het is binnen onze club bespreekbaar om met een eigen begeleider/ouders  te komen zwemmen tijdens ons zwemuren, mits het respecteren van de clubvoorwaarden. Dit is bedoeld voor de kinderen die specifieke blijvende individuele begeleiding nodig hebben die we als club niet kunnen aanbieden.  Meer informatie over deze regeling kan je krijgen bij de coördinator.