Informatie

Jeugdlabel

Jeugdfonds 2020

In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen heeft de Vlaamse Zwemfederatie, binnen het kader van de Facultatieve opdracht Jeugdsport, een project ontwikkeld waarbij VZF de clubs wenst te ondersteunen die het accent leggen op de kwaliteitsverbetering en toename sportparticipatie bij jeugdleden tussen de 0 en de 18 jaar.

Jaarlijks dient Leuven Aquatics een dossier in bij de Vlaamse Zwemfederatie, waarin o.a. het lessenaanbod, kwalificaties en bijscholingen van lesgevers en trainers en onze doelstellingen op korte en langere termijn aan bod komen.

Dit betekent dat wij een jeugdvriendelijke en gestructureerde clubwerking en een kwaliteitsvolle aanpak duidelijk hoog in het vaandel dragen!

 

Panathlonverklaring

 

Leuven Aquatics heeft in 2012 de 'Panathlon-verklaring' ondertekend, meer details hier.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

Zo hebben alle kinderen het recht om

  • Sport te beoefenen
  • Zich te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
  • Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

 

PACO-project

Leuven Aquatics maakt deel uit van het Paco-project van de Vlaamse Zwemfederatie:

Op deze manier creëert onze club  een aantrekkelijk zwemsport-aanbod voor jonge zwemmers (6- tot 12-jarigen)!

Bij dit zwemsport-aanbod staat FUN beleven voorop. Het accent ligt in het opdoen van basistechnieken en het ontwikkelen van deze bewegingservaringen in uitdagende wedstrijdjes met de meest eenvoudige regels en normen. Dit kan gaan om zwemwedstrijdjes maar ook over waterpolowedstrijdjes...

Onze club doet mee aan een circuit (zwemmen of waterpolo) waarbij we zelf organiseren én deelnemen aan andere Paco-feesten en zo de kinderen de kans geven deel te nemen aan hun eerste wedstrijdjes, een opstapje naar de competitie.

Meer info: zie http://www.zwemfed.be/splashweb/

 

Medisch verantwoord sporten

Als je sport en om medische redenen een geneesmiddel moet gebruiken (in eender welke vorm: pilletjes, inspuitingen, puffers, druppels,...) moet je opletten. Sommige geneesmiddelen bevatten immers stoffen die op de dopinglijst staan en kunnen aanleiding geven tot een positieve dopingtest.

Meer informatie is te vinden via http://www.zwemfed.be/clubsite/mvs

 

De fysieke en psychische integriteit van het individu

Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat moet natuurlijk op een veilige manier gebeuren. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit.

Als sportbegeleiders moeten we de minderjarigen een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich immers ook op seksueel vlak en als volwassenen worden wij geacht ervoor te zorgen dat ze dat op een gezonde manier kunnen doen. We zijn dat eerst en vooral aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt. Verder zijn we dat verplicht aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen. Maar we zijn als sportclub ook aan onze eigen status verplicht dat we alles doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

Meer info: https://zwemfed.be/ethisch-en-gezond-sporten

Elke afdeling heeft een aanspreekpersoon integriteit (API), zie http://www.leuvenaquatics.be/contact

Zoek je een aanspreekpunt buiten de club? Dat kan ook via: http://www.nupraatikerover.be/